Природосъобразно

от фермата до трапезата

Природосъобразно

Устойчиво животновъдство

Храна с вкус

Без химия, без добавки

Доставяме лично

Прясно охладено

Нашата ферма

Гората” е поликултурна ферма, която основахме в началото на 2017 година в село Малко Градище, разположено в северните поли на Източнородопския рид „Гората“. Екипът ни е от 7 човека. Занимаваме се със свободно пасищно животновъдство, селекция и развъждане на месодайната порода говеда “Абердин Ангус” – Black Angus (под името „Родопи Ангус„)Вярваме, че има начин животните да се отглеждат свободно и хуманноПрактикуваме устойчиво животновъдство и се грижим за нашите животни, нашата земя и нашите клиенти. 

 

За животните и пасищата

Отглеждаме нашите животни целогодишно свободно и на паша. През зимните месеци дохранваме с приготвена от нас храна – сено, люцерна, слама и малко зърно. Това е от изключителна важност за нас.

Разполагаме с около 3000 декара пасища, които изчистихме и обработихме сами в рамките на две години. Не използваме пестициди или изкуствени торове.

Пасищата

Родопа Планина

Трите ни стада отглеждаме в среда, максимално близка до естествения им начин на живот – без хранителни добавки, без хормони и антибиотици.

Стадата

Абърдийн Ангъс

Решихме да създадем онлайн месарница на фермата с цел изграждане на една по-добра връзка между нас като производител и нашите клиенти.

Месарницата

Прясно месо

Shopping Cart