Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.fermagorata.com  (наричана по-нататък „сайт“) преди да се възползвате от услугите, които предоставя.

Тези Общи условия регулират отношенията между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и  Биоскейл ЕООД (наричанo по-нататък „Ферма Гората“), с които получавате правото да използвате услугите на сайта, при спазване на всички изброени условия.

Чрез използване на сайта, било то чрез регистрация или като гост, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате стриктно да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

Ферма Гората си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за Потребителя от момента на тяхното публикуване на сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на този сайт, и Ферма Гората, като собственик и администратор на този сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Авторски права

Съдържанието в сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимки, графики и други мултимедийни материали – e собственост на Ферма Гората и/или на негови партньори, и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел, и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на Ферма Гората. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, и другите действащи закони. Ако запишете сайта за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Употребата им извън този смисъл, като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без знанието и одобрението на Ферма Гората, е строго забранено.

Общо описание на услугите

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки, които да му бъдат доставени и предадени до точно посочен адрес. Сайтът предлага на Потребителя възможността да разглежда стоки, предоставяйки подробна информация и снимков материал за тях.

Онлайн поръчка и Регистрация

За да може да извършва валидни онлайн поръчки за закупуване на предлаганите стоки в сайта, Потребителят трябва да попълни онлайн форма, намираща се на сайта. Той може да направи поръчка като гост или след регистрация. При попълване на електронната форма Потребителят предоставя изисканите необходими данни за извършване на доставка на заявените продукти до негов адрес и координати за обратна връзка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни, и че при промяна, ще ги актуализира своевременно в седем дневен срок.

Конфиденциалност. Защита на личните данни.

Ферма Гората е администратор на лични данни и осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива (GDPR). Обработването на Вашите лични данни е свързано с нуждите за изпълнение на конкретните услуги, договорите и дейностите с оглед на легитимния интерес на администратора. Ферма Гората прилага технически и организационни средства, с които гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством заявки за поръчки и регистрация в стайта. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Предоставяне на лични данни за обработка от трето лице е възможно в случаите, когато тези данни са нужни за изпълнение на дадена услуга, която Ви предлагаме, като например доставка на пратка чрез куриерска фирма. Ферма Гората може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и при Ваше съгласие да обработи данните Ви за целите на директния маркетинг и услугата „Абонамент за информационен бюлетин”. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че се е запознал с нашите „Политика за защита на личните данни“ и „Политика за Бисквитки“ и се е информирал за всички аспекти от тях. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да оттегли съгласието си за услугата „Абонамент за информационен бюлетин”.

Ограничаване на отговорността

Ферма Гората прави всичко възможно за да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ферма Гората не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Ферма Гората не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящия сайт съдържа препратки.  

Поръчка на продукти, цена и начин на плащане.

Може да направите Вашата поръчка чрез сайта или по телефона.

В случай, че някой от поръчаните от Вас продукти е с изчерпани наличности, ще Ви уведомим за най-ранната възможна дата за доставка.

Всички цени, обявени в сайта на Ферма Гората, са в български лева с начислен ДДС. Цените са валидни за посочената опаковка, която може да включва повече от една порция.

Плащането на стойността на поръчката, която сте подали чрез сайта, става по един от следните начини :

  • наложен платеж (ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД)  – в брой или с карта, при получаване на доставката от ЕКОНТ; Куриерът издава касов бон по споразумение CD145299 
  • по банков път – чрез авансов паричен превод в банковата сметка на Биоскейл ЕООД;

След като предварително сте заявили, че желаете фактура, Вие ще я получите заедно с доставените от нас продукти. В противен случай всяка доставка е придружена от касов бон за стойността продуктите, които сте закупили.

Доставка и предаване на продуктити

За град София и град Пловдив

Поръчките за град София и град Пловдив се доставят до адрес с хладилни автомобили. Периодът на доставка е от един до три работни дни, в зависимост от района, в който се намира адресът на доставка.  Времето за доставка е в рамките на работния ден, от понеделник до петък. Извършва се според дневен маршрут, без възможност за предварително фиксирано или предпочитано време на доставка. Само заявки направени до 10:00ч. в работен ден имат възможност да бъдат изпълнени още същия ден. Ако сте поръчали след този час, заявката се изпълнява на следващ работен ден, съгласно сроковете за съответния район.

За страната и райони извън зоните, които обслужваме

Доставките се извършват чрез куриерска фирма „ЕКОНТ“, в зависимост от графика за обслужване на населеното място. Само заявки приети до 15:00 ч. в работен ден, имат възможност да бъдат обработени и предадени на куриера в същия ден, ако районът Ви се обслужва на следващия ден по график на куриера. Пратките се подготвят и предават на куриерската фирма в нощта преди определената и съгласувана с Вас дата за доставка. Срокът за изпълнение на подадените от Вас поръчки е в рамките от един до четири дни, в зависимост от деня на поръчка и графика на обслужване на съответното населено място. В дните на национални празници доставките се извършват по индивидуален график. 

При доставка на пратки със замразени продукти – Моля имайте предвид, че при продуктите с кост опаковини във вакуумен тип опаковка, въпреки предпазните мерки, които взимаме, по време на транспортиране е възможно да се получи леко развакуумиране на индивидуалната опаковка. Това не бива да Ви притеснява, то по никакъв начин не влошава качеството и състоянието на продукта и не може да бъде основание за рекламация към Ферма Гората.

Промяна на поръчка и рекламации

Може да откажете или да промените Вашата поръчка като се свържете с нас на телефон 0879200217 всеки делничен ден. Ако заявката Ви е за град София или град Пловдив, трябва да ни съобщите за отказа си не по-късно от 10:00 ч. в деня за доставка. Ако заявката е за страната, можете да откажете поръчката си до 15:00 ч. на деня, предхождащ уточнения с Вас ден за доставка. 

След получаване на пратка, прегледайте продуктите и ако някой от тях не отговаря на заявеното във Вашата поръчка, не нарувашайте целостта на опаковките и се свържете с нас. Всякакви рекламации относно поръчки и доставки се приемат от оператор на телефон 0884492244.  Биоскейл ЕООД не носи отговорност за объркана поръчка, ако Вие не сте използвали точните наименования на артикулите и указания при подаване на заявката.

Биоскейл ЕООД, в качеството си на добър търговец с грижа за клиента, поема отговорността да решава и проверява всеки отделен случай, до пълна удовлетоверност на Потребителя.

Биоскейл ЕООД си запазва правото да откаже или да не приеме за основателни някои рекламации. 

Приложимо право

Използването на сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се уреждат в съответствие с приложимите български закони, към датата на използване.

Bioscale EOOD

Malko Gradishte, Temenuga 4 str., Bulgaria

Tel. +359 884492244

Shopping Cart